GIỚI THIỆU


Mọi hoạt động thực hiện tại Công ty CTY TNHH HÒA PHÚC  được chi phối bởi sứ mệnh:

 • là nhà phân phối vât tư cho các công trình cầu đường, giao thông, thủy lợi, khu chế suất bao gồm lĩnh vực xây dựng công nghiệp và dân dụng.
 • Đặc biệt phát triển mạnh các hoạt động nhập khẩu, sản xuất và trực tiếp thi công.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH

 • Cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, giá thành hợp lý cho các đơn vị thi công, nhà thầu, đơn vị thương mại.
 • Xây dựng hệ thống khách hàng rộng khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam, nhập khẩu và tham gia toàn bộ hoặc 1 phần quá trình sản xuất, tham gia toàn bộ hoặc 1 phần công tác thi công.

TẦM NHÌN

 • Nhân sự sáng tạo, chuyên nghiệp và linh hoạt
 • Sản phẩm có chất lượng, xuất xứ rõ ràng, tuyệt đối đúng quy cách chủng loại
 • Hệ thống tài chính, kế toán linh hoạt, sử dụng vốn có hiệu quả, uy tín với khách hàng
 • Khai thác thế mạnh của nhà sản xuất, đặt mối quan hệ bền vững với các đối tác cùng ngành nghề.
 • Phát triển đồng đều cả 3 miền Bắc, Trung, Nam

SẢN PHẨM – DỊCH VỤ

 • Vải địa kỹ thuật loại có dệt và không dệt
 • Màng chống thấm HDPE
 • Lưới địa, rọ đá, bấc thấm
 • Thi công trải vải địa, thi công hàn và trải màng chống thấm HDPE
 • Tư vấn thiết kế các công trình đường, hố rác, bãi thải, hồ sinh thái, cảnh quan
viet web